• +998 91 467-70-97
  • info@global-edu.uz

5D Ingliz Tili

Bizning o'quv markazimiz Janubiy Koreya usuli bo’yicha bolalar uchun 5D-o'lchamli ta'lim beramiz. 5D Engliz tili - Janubiy Koreya 5D – o’lchamli ta'limning qismidir va quyidagi omillarga asoslangan: 1. To’g’ri talaffuz- boshqa o’quv markazdan farqli o’laroq, bolalarni ingliz tili tovushlar orqali, talaffuz orqali, bola kabi gapira olish orqali, hatto alifbo bilmagan holda bizlar endi gapirishni o’rganotganimizda, bizlarga so’zlarni to’g’ri talaffuz qilishni o’rganamiz va keyin bizlar yoshishni bilmasdan gap tuzishni boshlaymiz. 2. Fikrlashni o’zgartirish- bizlar bolalarni ingliz tilida fikirlashni o’rgatamiz, gap tuzilishi va til xususiyatlarini bilib, ular to'g'ri har qanday gap tuzishni, gapirishni, matnlarni tarjima qilish va oddiy isholarni yozish. 3. Til o'rganish uchun ongli yondashuv- bola nima uchun til o’rganotganini bilishi kerak, kelajagiga qanaqa foyda ko’rsatadi, bolaning o’zi intilib xoxlashi kerak. 4. Kamchiliklarni aniqlash - ya'ni kamchiliklarni aniqlab bolalarga darslarga etishisga imkoniyat yaratamiz. 5. Mustaqil ta’lim olish - bizning metodikamiz yordamida bola mustaqil til o’rganishni boshlaydi va keyincha bu metodikani ishlata olishga o'rgana olsa, keyincha ham boshqa fanlarni mustaqil o'ranishga ega bo'ladi tartibli va intizomli.